Website Banner


PRODUCT

ONE STOP SERVICEWEB COUNTERS
 
 
  วิธีชำระเงิน
 
     
 
  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี   
     
 
  บริษัท คอสโมลิงค์ จำกัด   
  ธนาคารธนชาติ  สาขาระยอง 
  เลขที่บัญชี 332-6-12445-9 
     
 
  บริษัท คอสโมลิงค์ จำกัด   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแหลมทอง  
  เลขที่บัญชี  815-233386-0   
 
     
  หมายเหตุ :   กรุณา Fax เอกสารในการโอนเงินเข้าบัญชีให้ทางบริษัท ฯ
                  ด้วยหมายเลข FAX. 038-021173
 
 
     
     
     
© Copyright 2012 Cosmolink Co.,Ltd. All Rights Reserved

Current Pageid = 30